Písky a štěrky


Betonový písek (praný)

Říční (betonový) písek je drobné kamenivo těžené z vodních toků.


Maltový písek (praný)

Kopaný maltový písek se těží nad hladinou vody. Je mazlavý a dobře lepí. Další
výhodou je to, že se k němu nemusí přidávat tolik vápna.

  • Jemný tříděný – pokud
    je jemný kopaný písek zbavený jílovitých částí a kameniva, je vhodný pro
    maltové směsi.
  • Netříděný kopaný písek
    s obsahem jílovitých částí se využívá především pro zásyp rozvodů
    elektro-voda-plyn, upevnění cest, podkladový materiál apod.


Štěrk 16-32 mm

Štěrk 16-32 mm


Štěrk 8-16 mm

Štěrk vhodný do betonu, drenáže a má mnoho další užití.


Aktuální ceny produktů najdete v sekci Aktuální ceník produktů