Ochrana osobních údajů

Ve společnosti GOLEM-paliva s.r.o. bereme ochranu osobních údajů vážně. Veškeré osobní údaje poskytované návštěvníkem jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a zákonem o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Jsme připraveni také na Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, tak zvané “GDPR”.

Na webu golem-paliva.cz probíhá sběr osobních údajů jak přímo od subjektu (vyplníte formulář), tak automaticky. Dozvíte se o právních důvodech zpracování, účelu zpracování i o možnostech, jakými dosáhnete na svá práva.

Není-li to výslovně uvedeno, společnost GOLEM-paliva s.r.o. nasbírané osobní údaje nepředává dalším příjemcům ani správcům.

Níže najdete odkaz na pověřenou osobu, která má ve společnosti GOLEM-paliva s.r.o. ochranu osobních údajů na starosti, technické informace o zpracování a zabezepečení osobních údajů, a také přehled oblastí správy a zpracování osobních údajů společností GOLEM-paliva s.r.o., přesahující rámec tohoto webu.

Osobní údaje získané od subjektu

Kontaktní formulář

Osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, společnost, telefon, zpráva
Získání osobního údaje: od subjektu
Zákonnost: souhlas subjektu
Účel: kontaktní informace, využitelné pro marketing, uživatelskou podporu, vzdělávání a personalistiku nebo vznik smluvního vztahu
Informace o zpracování:
Je-li fyzická osoba ve smluvním vztahu se společností GOLEM-paliva s.r.o. nebo zastupuje-li právnickou osobu, která je ve smluvním vztahu se společností GOLEM-paliva s.r.o., nastává zákonost zpracování podle článku 6 1.b . Totéž platí, vznikne-li smluvní vztah díky využití tohoto kontaktního formuláře. V jiných případech jsou osobní údaje zpracovávány jako kontaktní informace. Pro konkrétní informace o zpracování a žádost o uplatnění dalších práv kontaktujte pověřenou osobu, viz níže na této stránce.

Osobní údaje získané automaticky

Webový server http://www.golem-paliva.cz automaticky zpracovává a ukládá údaje o návštěvě stránky. Automatické údaje jsou sbírány třemi hlavními metodami: vlastní logy www serveru, analytika PIWIK. Mezi automaticky sbírané údaje patří identifikátory času, doby strávené stránce, IP adresy, údaj o operačním systému a prohlížeči, vypočítané geolokační informace. Tyto údaje neumožňují přímo identifikovat osobu, ale umožňují ve většině případů identifikovat počítač, ze kterého bylo na webovou stránku přistupováno. Společnost GOLEM-paliva s.r.o. používá takto získané informace k vyhodnocení provozu webu a pro optimalizaci svých činností.

Ukládání dat na počítač uživatele

V některých případech webová stránka ukládá data na počítač uživatele, a při opětovné návštěvě tato data může číst a měnit. Jedná se o tzv. cookies. Cookies mohou být základní (systémová) nutná pro provoz webu, ale také cookie třetích stran. Více o problematice cookies (jaká data se ukládají a proč, jak to umožnit, jak tomu zabránit) se dozvíte na této stránce: Informace o cookies

Využití Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společnostı́ Google, Inc. (dále jen “Google”).
Služba Google Analytics používá souborů cookies (odkaz na prohlášení o používání cookies). Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zprávo její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.
Kvůli ochraně Vašeho soukromí jsme upravili službu Google Analytics tak, aby nezaznamenávala Vaši IP adresu.
Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

– přehledy zobrazenı́ v reklamní síti Google,
– remarketing (zobrazování reklam v obsahové sítina základě zhlédnutých produktů),
– rozšířené demografické přehledy (reportovánı́ anonymních demografických dat).
– Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Dle interní analýzy (podle vodítka pracovní skupiny WP29) firma GOLEM-paliva s.r.o. nemá povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (ve smyslu článku č. 37 Nařízení…)
Za veškeré záležitosti týkající se ochrany osobních údajů odpovídá jednatel firmy Martina Svejkovská (Tel.: +420 800 115 325)