Přehledná tabulka s informace o nabízeném sortimentu paliv

Mostecká kostka Mostecký ořech 1 Mostecký ořech 2 Ledvická kostka Ledvický ořech 1 Ledvický ořech 2 Polský kostkoořech Brikety
Zrnitost 40-100 mm 20-40 mm 10-20 mm 40-100 mm 20-40 mm 10-25 mm 10-80 mm 75 mm
Výhřevnost Qri 19,9 MJ/kg 20 MJ/kg 19,8 MJ/kg 17,6 MJ/kg 17,6 MJ/kg 17,6 MJ/kg 13,3 MJ/kg 20 MJ/kg
Obsah popela Ad 10,00% 9,50% 10,50% 9,80% 9,80% 9,80% 9,50% 8,00%
Obsah síry Sd 1,30% 1,40% 1,70% 0,77% 0,77% 0,77% 0,29% 0,45%
Pytlované produkty

Hmotnost

Pytlované brikety
30 kg
Dřevěné brikety 10 kg
Zátopové třísky 10 kg
Pytlovaná levická (bílinská) kostka 30 kg